Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Casitas Canarias hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en uw persoonlijke gegevens. In principe is het aanbod van Casitas Canarias toegankelijk zonder gegevens van persoonlijke aard te moeten vermelden. Om een verzoek in te dienen of een reservatie te maken, vragen we u enkele persoonlijke gegevens te vermelden om u een offerte te kunnen sturen die aan uw behoeften voldoet of het verblijf te reserveren. De gegevens worden verwerkt volgens de geldende, wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Casitas Canarias zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, noch voor andere doeleinden gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de gegevens die aan derde bedrijven (zoals luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, ...) worden gegeven voor de verwerking van een reservatie, de afgifte van documenten of het leveren van gevraagde diensten.

Wanneer u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief van Casitas Canarias en het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier invult, zult u informatie en nieuwtjes over ons aanbod ontvangen. Als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden zonder een reden te moeten opgeven.

In navolging van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december, inzake Bescherming van Persoonsgegevens, informeert Casitas Canarias u dat u uw recht op toegang, correctie, annulering en verzet te allen tijde kunt uitoefenen door dit schriftelijk aan Casitas Canarias te melden op het adres Viajes Canarias Rural s.l., Calle Tenerife, 24, 35008 Las Palmas de Gran Canaria (Spanje) of via email: info@casitascanarias.com.