Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

1. Hoofdstuk: Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van Casitas Canarias

U moet de voorwaarden accepteren om toegang te krijgen tot de website. De gebruikers die de bepalingen niet accepteren mogen de website niet gebruiken.

I. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Casitas Canarias hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Casitas Canarias wil uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen en werkt daarom volgens de volgende principes:

 1. Uw aanvraag wordt verwerkt volgens de geldende, wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Als wij persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) nodig hebben die u kunnen identificeren, zullen wij u hier expliciet om vragen. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gevraagd, opgeslagen en doorgegeven om uw verzoek te verwerken. Wij stellen uw persoonlijke gegevens te beschikking van derden (zoals luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, ...) als dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw verzoek.
 2. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, ontvangt u actuele informatie met aanbiedingen voor vakantiewoningen van Casitas Canarias en extra vakantie-informatie van derde bedrijven. Casitas Canarias is gemachtigd om informatie van derden te selecteren en aan u ter beschikking te stellen. Als u geen informatie meer wilt ontvangen, noch van derden noch van Casitas Canarias, neem dan contact met ons op.
 3. Stuur een mail naar het volgende adres: info@casitascanarias.com, als u van mening bent dat Casitas Canarias zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Wij zullen onmiddellijk contact met u opnemen en de nodige maatregelen nemen om de gemelde situatie na te gaan, het probleem te identificeren en zo snel mogelijk te verhelpen.

II. Gebruik van de website / het register

 1. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud van de website van Casitas Canarias niet wijzigen, kopiëren, verkopen, verdelen, tentoonstellen, vermenigvuldigen of licentiëren. Het is tevens verboden om illegale kopieën te downloaden, verdelen of verkopen.
 2. U mag deze website niet zodanig gebruiken dat u daardoor inbreuk pleegt op de geldende Spaanse wetgeving of op de hier opgesomde gebruiksvoorwaarden.
 3. Elke klant moet de gegevens verschaffen die tijdens de registratie gevraagd worden. Enkel meerderjarige, handelingsbevoegde, natuurlijke personen en bedrijven als rechtspersonen kunnen zich registreren. Er is geen algemeen toegangsrecht van toepassing op de online reserveringsprocedure. Casitas Canarias behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren en de al verleende toegang in te trekken zonder deze beslissingen te moeten verantwoorden. Dit geldt voor klanten die tijdens het registratieproces onjuiste gegevens hebben verstrekt, die herhaaldelijk inbreuk hebben gepleegd op de algemene voorwaarden van Casitas Canarias of die verdacht worden van frauduleus gebruik.
 4. Casitas Canarias is niet gemachtigd om een registratie zonder een redelijke opzegtermijn te annuleren - tenzij om groter kwaad te vermijden. De annulering van de registratie geeft de gebruiker niet het recht om vorderingen van welke aard dan ook op Casitas Canarias te verhalen. De contracten die voor de annulering van de registratie gesloten werden, blijven geldig. De reserveringsverzoeken worden wel geannuleerd. De annulering wordt schriftelijk of per mail gecommuniceerd. De klant heeft het recht de registratie te annuleren wanneer hij dat raadzaam acht. De verplichtingen die voor de annulering van de registratie aangegaan werden, blijven ongewijzigd.

III. Beperking van verantwoordelijkheid

Casitas Canarias hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Casitas Canarias wil uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen en werkt daarom volgens de volgende principes:

 1. Casitas Canarias doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op de website nauwkeurig is. Casitas Canarias kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos is. Alle op deze website gepubliceerde informatie, Software en diensten kunnen typfouten of foutieve informatie bevatten. De hier verstrekte informatie is onderhevig aan regelmatige wijzigingen. Casitas Canarias en de samenwerkende bedrijven brengen voortdurend verbeteringen en wijzigingen aan de website aan.
 2. Casitas Canarias noch de samenwerkende bedrijven zijn verantwoordelijk voor de garantie of de veiligheid van de informatie, de software, de producten en de diensten die op de website worden aangeboden.
 3. Casitas Canarias en/of de samenwerkende bedrijven aanvaarden alleen aansprakelijkheid in geval van grove nalatigheid of opzet tenzij er contractuele bepalingen werden geschonden of er niet aan de overeengekomen kwaliteit werd voldaan. De schuldaansprakelijkheid blijft bestaan.
 4. In geval van lichte nalatigheid zijn Casitas Canarias en/of de samenwerkende bedrijven alleen verantwoordelijk voor de voorzienbare schade die kan voortvloeien uit het normaal gebruik van de website. Deze aansprakelijkheid wordt uitgebreid als Casitas Canarias en/of de samenwerkende bedrijven op de hoogte waren geweest van de mogelijkheid op schade. De aansprakelijkheid van Casitas Canarias en/of de samenwerkende bedrijven is beperkt tot het factuurbedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk door de eiser is betaald.

IV. Links naar andere websites

Alle links naar andere websites op de website van Casitas Canarias hebben een informatief doel. Casitas Canarias controleert de websites van derden niet en kan daarom in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud. De publicatie van deze links naar andere websites houdt niet in dat Casitas Canarias het eens is met de inhoud van deze websites of dat er een samenwerkingsverband bestaat met de eigenaar van de website.

V. Op de website beschikbare software

 1. Alle software die van onze website kan worden gedownload (de "Software") is eigendom van Casitas Canarias of de samenwerkende bedrijven en is bijgevolg auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van de Software is onderworpen aan de voorwaarden die in de licentieovereenkomst worden beschreven. Deze overeenkomst wordt geleverd bij of maakt deel uit van de Software. (de 'Licentieovereenkomst'). U mag de Software met licentie niet installeren, kopiëren of gebruiken als u de voorwaarden van de licentieovereenkomst niet aanvaardt.
 2. Wanneer u de gebruiksvoorwaarden aanvaardt, geeft Casitas Canarias u het recht om de Software zonder licentie te gebruiken en zo de website te kunnen bezoeken.
 3. Wanneer u de Software installeert, kopieert of gebruikt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst.
 4. U wordt er nadrukkelijk op gewezen dat alle Software, inclusief de HTML-codes en ActiveX-commando's die op de website voorkomen, eigendom is van Casitas Canarias en de samenwerkende bedrijven en auteursrechtelijk beschermd is. U mag de software alleen kopiëren om deze op een veilige manier op te slaan of te archiveren. U bent niet gemachtigd om met behulp van reverse engineering gegevens te recuperen, decomprimeren of desintegreren. Elke reproductie of herverdeling van de software is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot boetes en penale sancties.

VI. Wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden

Casitas Canarias behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dit recht wijzigt niets aan de voorwaarden en bepalingen die u hebt aanvaard tijdens de reservering of aankoop op deze website.

2. Hoofdstuk: Algemene voorwaarden

 1. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden niet bindend of rechtsgeldig is, blijven de andere bepalingen van kracht. De overeenkomst blijft geldig. De nietigheid van een bepaling van de bemiddelingsovereenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig is.
 2. De niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden geeft Casitas Canarias het recht de klant de toegang tot de website te ontzeggen alsook tot de diensten die op de website aangeboden worden als deze klant al reserveringen heeft geboekt.
 3. Deze overeenkomst regelt de betrekkingen tussen Casitas Canarias en u en vervangt alle eerdere mondelinge, schriftelijke en elektronische overeenkomsten tussen de partijen.
 4. De klant/reiziger kan alleen beroep aantekenen bij de rechtbank van de vestigingsplaats van het agentschap.
 5. Overeenkomstsluitende partij:
 • Casitas Canarias
 • Viajes Canarias Rural s.l.
 • Calle Tenerife, 24
 • 35008 Las Palmas de Gran Canaria
 • Tel.: (0034) 928 464 464
 • Fax.: (0034) 928 460 889